خط مستقیم 1426 * 26405757-021 00989121099129 parmis.travel

6 شب کشتی کروز + 3 شب بارسلون ()

نوع سرویس دهی : 4*BB بارسلون , اسپانیا

ما را دنبال کنید